Politiker: – Katastrofalt om vi taper

- Taper vi denne nytter det ikke å legge ned kommunale veger og spare 700.000. Da er det omfattende grep som må gjøres, mener Magnhild Vik.

Formannskapsmedlem Magnhild Vik (Sp), sier hun er bekymret for konsekvensene om Rauma kommune taper rettssaka. Men hun velger å tro at kommunen har ei sterk sak.   Foto: Per-Kristian Bratteng

Nyheter

Rettssaka der Veidekke krever Rauma kommune for inntil 25,7 millioner kroner, startet mandag. Ordfører i Rauma kommune, Lars Olav Hustad sa mandag at han mener kommunen har ei sterk sak.

– Dette er rettsaken som det etter mitt syn ikke burde vært brukt tid og ressurser på, verken av Veidekke, kommunen eller rettsvesenet, sa han.

Åndalsnes Avis har snakket med flere politikere i formannskapet om rettssaka og mulige konskevenser:

Bekymret for konsekvensene av et tap

Magnhild Vik (Sp) sier det er umulig å si noe om saka ennå, og hun er spent på å høre Veidekkes argumenter i saka.

– Men det er katastrofalt om man skulle tape. Da vil vi slite, vil jeg tro.

Hun sier politikerne ikke har diskutert hvordan de skal håndtere et eventuelt tap.

– Men mellom 25 og 30 millioner kroner bidrar veldig dårlig i tillegg til alt annet. Det er forferdelig store investeringer som kan slå hit og dit. Jeg tenker blant annet på Rauma Energi, – at vi ikke kan regne med utbytte derifra i samme grad som før. Jeg tenker også på Helsehuset. Nå ser det ut til at vi skal holde det økonomiske løpet, men det vet vi ikke sikkert før huset er helt ferdig og vi har overtatt det. Det ligger også en usikkerhet i omlegginga av helsetilbudet, vil vi få de innsparingene som er tenkt? Eller har vi lagt for lite inn til denne omlegginga? Det er så mange uforutsette ting som kan slå inn, konkluderer Vik.

– Men jeg velger likevel å være positiv med tanke på utfallet av rettssaka. Jeg velger å tro at vi har ei sterk sak, sier hun videre.

Vik sier hun håper på oppdateringer undervegs i rettssaka, og sier at hun vet at i alle fall ordfører og rådmann er til stede på tilhørerbenken.

– Og så håper jeg saka blir avgjort fort og enkelt, i kommunens favør. For taper vi denne nytter det ikke å legge ned kommunale veger, og spare 700.000. Da er det omfattende grep som må gjøres, avslutter hun.

- I en rettssak har man ingen garantier

Per Arne Skomsø (SV) konkluderer med at for Rauma kommune vil denne saka koste uansett, – tap eller seier.

– Det koster tid og krefter, sier han.

– Hva tenker du om saka?

– Jeg har for så vidt stolt på våre rådgivere som kan dette. Men også de sier at når det er rettssak, så har man ikke garantier. Det er en sjans for at Rauma kommune kan tape. Og i denne saka står det på noen få definisjoner, – om Hent har tatt et forbehold eller ikke, svarer Per Arne Skomsø, som forteller at kommunens rådgivere har orientert formannskapet om saka.


Kommunen: - Hent var riktig vinner av anbudskonkurransen

Kommunen mener at Veidekke ikke har krav på erstatning.

 

– Men det er innvikla juridiske spørsmål dette, så det er vanskelig for meg å vurdere hvordan dette vil gå. Vi får bare håpe det går Rauma kommunes veg.

– Har dere politikere diskutert hvordan dere skal håndtere et eventuelt tap?

– Vi kan ikke gjøre økonomiske disposisjoner før saka er over. Hvis vi skal tape saka er det snakk finansiering , – og eneste måten på kort sikt er ved et lån. Det vil medføre utgifter på driftssida. Og vi har til nå skåret ned så mye som vi kan, omtrent, svarer Skomsø.

– Har et avslappet forhold

Arne Steffen Lillehagen (V) som også sitter i formannskapet, sier han har et relativt avslappet forhold til rettssaka som kommunen nå står oppe i.

– Avslappet i den forstand at det er lite jeg og kommunen kan gjøre på nåværende stadium. Slutningen i saka er det tingrettsdommer som framlegger, basert på fakta og bevis. Og det vil kunne ta lang tid før vi får en kjennelse. Kanskje blir det forlik, eller saka ankes til Lagmannsretten, for alt jeg vet. Det kan bli et langt lerret å blekne. Men med den erfaringen og kunnskapen jeg har, ser jeg at det er ei krevende sak. Men vi får avvente og se. Det er andre utfordringer i Rauma som opptar meg vel så mye som denne saka.

– Hva tenker du om at kommunen må bruke tid og krefter på ei slik sak?

– Sånn er verden. Entreprenøren har nok en større oppside enn nedside med å kjøre ei slik sak. Og det er ikke uvanlig at dette skjer.

Lillehagen ser det ikke som naturlig å diskutere hvordan kommunen skal håndtere et eventuelt tap ennå.

– Men hva tenker du om eventuelle konsekvenser ved et tap?

Det er et hypotetisk spørsmål som det vil være vanskelig å uttale seg om i dag.

– Men det man må se på er om man har organisert slike konkurranser og entreprenørkontrakter rett. Det er grunn til å vurdere om man skal skjerpe seg, både politikere og andre. I denne saka hadde også kommunen hyret inn bistand. Saka har flere fasetter og det er flere med ansvar.

Åndalsnes Avis har også vært i kontakt med Marit Nauste (uavhengig), Ellinor Torsgård Solheim (Sp) og Arne Hop (KrF). Ingen av dem ønsker å kommentere saka nå.