Tirsdag begynner rettsaken: 25,7 millioner står på spill

Tirsdag begynner rettsaken mellom Veidekke og Rauma kommune.

Forslaget: Forslaget fra Kristiseter ble innstilt som nummer to i anbudskonkurransen. Det var Hent som vant anbudet, og resultatet kan ses på Stokkekaia. Bygget åpnes offisielt 20. mars. Tegning: Reiulf Ramstad Arkitekter/Art Arkitekter og ingeniører  Foto: Per-Kristian Bratteng

Nyheter

Det var i begynnelsen av juli i år at det ble klart at Veidekke AS, som eier Kristiseter AS, saksøker Rauma kommune for inntil 25,7 millioner kroner.

Årsaken er at Veidekke mener at kommunen gjorde feil da de utropte Hent AS som vinner av anbudskonkurransen for å bygge Helsehuset.

Tirsdag begynner rettsaken i Romsdal tingrett. Det er satt av fire dager til saken, og rettens administrator er Svein Eikrem.

– Har en god sak

Rauma kommunes advokat i saka, Arne Torsten Andersen i advokatfirmaet Kluge, har tidligere sagt til Åndalsnes Avis at de ikke mener Veidekke har krav på erstatning.

– Motparten hevder at det er gjort feil i anbudsrunden, men det mener vi ikke er tilfelle. Veidekke har etter vårt syn ikke krav på erstatning, sa han i september.


Saksøker kommunen, krever inntil 25,7 mill.

Veidekke/Kristiseter har tatt ut stevning og krever Rauma kommune for inntil 25,7 millioner kroner.

Mandag bekrefter han at de fortsatt mener de har en god sak.

– Feil ressursbruk

Ordfører Lars Olav Hustad mener også at kommunes sak er sterk.

– Dette er rettsaken som det etter mitt syn ikke burde vært brukt tid og ressurser på, verken av Veidekke, kommunen eller rettsvesenet. Jeg hadde helst sett at kommunen fikk bruke tiden og ressursene til å fokusere fullt og helt på oppstarten av det nye helsehuset og kvaliteten i tjenestene, sier han.

Hustad satt selv i bedømmelseskomiteen for de innkomne tilbudene, sommeren 2015.


– Har ikke tenkt på at kommunen kan tape

Rauma-rådmann Toril Hovdenak sier hun ikke har tenkt på at kommunen kan tape rettssaka som Veidekke/Kristiseter har anlagt.

– Vi har leid inn profesjonell bistand fra prosjektledelsesfirmaet WSP Norge for å hjelpe oss med anbud- og byggeprosessen. I

tillegg har vi lagt fram alle juridiske spørsmål som har dukket opp underveis i prosessen for det annerkjente advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig, som er spesialister på anskaffelses- og entrepriserett, sier Hustad i en pressemelding.

Kommunen påpeker at Hent i sitt tilbudsbrev nettopp har skrevet under på at de ikke tok noen forbehold, og at reguleringsplanen da ikke var vedtatt da anbudsrunden ble avsluttet.

– Vi føler oss trygg på de vurderingene som er gjort av disse solide aktørene, og at det er en god sak vi har med oss inn i rettsalen, sier han.

Dom kan bli viktig


Kommunen må møte Veidekke/Kristiseter i rettssalen etter helsehuset-kontrakt:

EFTA-dom kan få betydning for rettssaka

En nylig dom i EFTA-domstolen kan få betydning for rettssaka som Veidekke/Kristiseter har anlagt mot Rauma kommune etter helsehuset-kontrakten.

En dom fra i høst i EFTA-domstolen kan få betydning for rettssaken. EFTA-domstolen uttaler at en oppdragsgiver ikke trenger å gjøre feil av en viss alvorlighet for å utløse erstatningsansvar. Et enkelt regelbrudd er nok. Dermed trenger ikke feilen være av en vesentlig størrelse for at saksøker skal ha rett på erstatning.

Ordføreren forteller til Åndalsnes Avis det selvsagt er en spenning knyttet til rettsaken, men at de er ved godt mot.

– Tenker du på hva som skjer hvis dere taper søksmålet?

– Nei, nå konsentrerer vi oss om rettssaken, også får vi ta det som eventuelt skjer etterpå da, sier han.

Det har tirsdag ikke lykkes Åndalsnes Avis å få tak i Veidekkes advokat Morten Goller i advokatfirmaet Wiersholm.