Debattinnlegg:

Gi lyd!

"Det finnes mye kunnskap om kulturminner i kommunen vår, men kunnskapen er svært spredt."

Ønsker engasjement: Geir Grav skriver at det finnes mye kunnskap om kulturminner i kommunen vår, men kunnskapen er svært spredt.   Foto: Ellinor Rørvik Lothe

Nyheter

Arbeidet med kulturminneplanen for kommunen er i gang. Den skal ikke bli et byråkratisk skrivebordsprosjekt. Tvert imot skal arbeidet åpne for bred deltakelse og politiske diskusjoner om prioriteringer. Sånn sett blir den en minnepenn som samler fortid, nåtid og framtid: Fremad og aldri glemme! Det er holdt folkemøte i Isfjorden med mange gode og konstruktive innspill. Nå står resten av kommunen for tur.

Prosess

En god plan er resultat av en god prosess som blir fulgt opp av handling i etterkant. Prosessen bygger på aktiv medvirkning fra kommunens innbyggere. Det omfatter eiere av kulturminner, kulturinteresserte, næringsliv, interesseorganisasjoner og forvaltning. Når vi blir kjent med egen historie og formidler denne til andre, blir det skapt merverdi. Vi vet at både materielle og immaterielle kulturminner er fellesgoder og ressurser i den lokale samfunnsutviklingen. Både som kilde til kunnskap og opplevelser, og som grunnlag for verdiskaping og styrking av lokal egenart og fellesskap. En slik plan er også et verktøy for andre viktige samfunnsområder i kommunen, som folkehelse, oppvekst og utdanning, kultur og frivillig sektor.

Merkevare

Kulturminner og lokalhistorie er med på å løfte fram kommunen. Økt aktivitet vil styrke reiseliv og andre næringer som kan utvikle tilbud basert på kulturarven. Dette vil i stor grad bidra til merkevare-bygging og danne en ramme rundt kulturarrangement, reiselivsattraksjoner og fritidsaktiviteter.

Kulturminneplanen gir også grunnlag for en aktiv tilskudds- og økonomiforvaltning, slik at eiere får større mulighet for hjelp og støtte til bruk og vedlikehold.

Tiltak som blir prioritert i kulturminneplanen skal inn i kommunens økonomiplan. Og kulturminner som er prioritert i en kommunal plan, blir også prioritert ved tildeling fra Kulturminnefondet. Kommunen kan sågar vedta at kulturminner i en plan skal fritas fra eiendomsskatt, og bruke planen aktivt ved tildeling av landbruksmidler.

Gi lyd

Det finnes mye kunnskap om kulturminner i kommunen vår, men kunnskapen er svært spredt. Det er derfor viktig at de som sitter på denne kunnskapen gir lyd fra seg nå slik at vi kan få en best mulig oversikt. Kulturminner er mer enn fysiske objekter, og det kan være historiene bak objektene som gjøre objektene verdt å bevare. Disse historiene er det folk i kommunen som kjenner, så oppfordringen er: Møt opp på folkemøtene og delta i prosessen!