Tatt av skred ved Gjuratind

To kamerater utløste et flakskred. En person lettere skadet.

Et tidligere ras under Gjuratind i Isfjorden.  

Nyheter

Det var 20.36 onsdag kveld at politiet fikk inn melding om at to kamerater hadde utløst et flakskred med vindtransportert snø, på vestsiden av Gjuratind.

- Ifølge loggen her ser vi at de klarte å komme seg ned til hyttefeltet på Rabben i Grøvdalen ved egen hjelp. Hvordan de ble hentet, står det lite om, men den ene personen som var blitt skadet i skredet, ble undersøkt på Molde sykehus. Det var snakk om moderate skader, opplyser oppdragsleder Finn Saltsgår på operasjonssentralen i Ålesund torsdag morgen. 

Operasjonsleder Arild Reite opplyser senere at det var en god stund etter at raset hadde gått, at politiet fikk meldingen.

- De ringte til oss først etter at den skadde hadde vært til undersøkelse på Molde sykehus og den andre personen var på veg hjem til Lillehammer der de begge bor. Det kan være naturlig at det er snakk om en fire timer tid tidligere, selv om tidspunktet for raset er loggført,  forteller Reite.

Politiet snakket med den skadde en stund etterpå og han kunne fortelle at de gikk "normalruta" opp til Gjuratind på vestsiden. Raset, på vel 400 meters lengde,  ble utløst på vestsiden, og bruddkanten var på vel 10 centimeter.

- Han fortalte at det ikke var nok snø til at han ble begravd av raset. Men skiene ble ødelagt og han fikk en skade i en skulder. Skiene og ryggsekken ligger igjen der oppe, forteller Reite.

Ifølge Varsom.no er skredfaren for øyeblikket i Romsdalen på faregrad 2.

De kommer med følgende varsler: :

- Vær forsiktig i områder brattere enn 30 grader med fokksnø til den har fått stabilisert seg. Hold avstand mellom hverandre ved ferdsel i bratt terreng. Det er størst sannsynlighet for å løse ut skred på kul-formasjoner i terrenget og der fokksnøen er myk. Se etter områder hvor vinden nylig har lagt fra seg fokksnø, typisk bak rygger, i renneformasjoner og søkk. Lokale vindeffekter og skiftende vindretning kan gi stor variasjon i hvor fokksnøen legger seg. Snø som sprekker opp rundt skiene/brettet er et typisk tegn.

Fokksnøflak fra tirsdag og onsdag ventes å være hovedskredproblemet. Det var mange steder mye løs snø tilgjengelig før det begynte å blåse og fokksnøflakene vil noen steder være store. Det vil være forskjell i hardhet på flakene etter som hvordan vinden har tatt. Det er lettest å løse ut skred der flakene er myke. Vær også oppmerksom i overgangen tynt til tykt snødekke. Her vil det være mulig å påvirke vedvarende svakt lag av rim eller kantkorn. Skred i slike lag vil kunne bli middels store, men er vanskeligere å påvirke. Vær derfor særlig varsom på konvekse partier med tynt snødekke.