Sivilforsvaret tutet onsdag, og vil fortsette med det

Alle varslingsanlegg i Rauma fungerte under Sivilforsvarets prøve onsdag.

Den gamle tyfonen fra sivilforsvaret som står på taket av Kirkekontoret på Åndalsnes ga lyd fra seg så det ljomet i sentrum onsdag kl. 12. – Alle varslingsanleggene våre fungerte, sier distriktssjef i Møre og Romsdal sivilforsvarsdistrikt, Jan Birger Kavli.   Foto: Hogne Bø Pettersen

Nyheter

For dem som var i nærheten av Åndalsnes onsdag kl. 12 var det liten tvil om at Sivilforsvaret var på jobb.


I dag testes flyalarmen

Bare halvparten av befolkningen vet hva Sivilforsvarets varslingssignal betyr.

 

Tut

Presis klokka 12 ble de gamle tyfonanleggene som er plassert på Åndalsnes barneskole og på bygget Vollan 6 i Åndalsnes sentrum utløst med signalet «Viktig melding lytt på radio.»

Signalet betyr at man skal oppsøke informasjon fra myndighetene, enten ved å skru på radio, eller å gå på de ulike informasjonssidene som finnes på nettet. For eksempel kriseinfo.no.

Tre operative

Distriktssjef i Møre og Romsdal sivilforsvarsdistrikt, Jan Birger Kavli, sier at alle varslingsanleggene i Rauma fungerte.

– Vi har til sammen tre operative anlegg. De to i sentrum og ett oppe i HV-leiren på Setnesmoen. Vi har også til vanlig ett på Isfjorden skole, men det har vært demontert på grunn av byggearbeider.


Folk skjønner det

Det har vært en utfordring opp gjennom åra at folk ikke skjønner hva signalene betyr. Men der mener Kavli folk har blitt flinkere.

– Mitt inntrykk er at folk vet at vi har varslingsprøve den andre onsdag i januar og andre onsdag i juni. I tillegg har vi store plakater på NRK før Dagsrevyen som informerer om prøven.

Før var det også to andre signal, «Flyalarm» og «Faren over,» men de brukes ikke lenger under testingen.

Moderne?

I en moderne tidsalder med muligheten til å bruke mobilnettet kan man spørre seg om tyfoner har noe for seg. Det mener Kavli de har.

– De er driftssikre. Og nå som de er datastyrte kan vi utløse ett enkelt anlegg om vi skulle ønske. Dersom det for eksempel skjedde et gassutslipp i innenfor én bydel, kunne vi utløst varslingsanleggene kun i den bydelen, og så informert folk.

Likevel vil Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap fortsette å utrede SMS-varsling, som har blitt testet i enkelte områder.

– Men det vil være et supplement. Foreløpig er det ingenting som tyder på at tyfonene vil bli fjernet.

Så dermed er det bare å holde seg for ørene om man er i Åndalsnes sentrum andre onsdag i juni.


Garanterer for HV 11 og Setnesmoen

KrF vil reversere nedbyggingen av HV og garanterer for Setnesmoen om KrF vinner valget.