Flest druknet i Møre og Romsdal

I alt 94 personer døde i drukningsulykker i Norge i 2017.
Nyheter

I alt 94 personer døde i drukningsulykker i Norge i 2017, viser tall fra Redningsselskapet. Kjønnsforskjellen er slående, og bare fire døde med redningsvest på.

Det er nyhetsovervåkingsbyrået Retriever som på oppdrag fra Redningsselskapet har kartlagt drukningsulykkene i Norge. Av 94 døde i drukningsulykker i fjor var det bare 12 kvinner. De øvrige var menn eller gutter. Hele 34 menn i aldersgruppen over 61 år mistet livet i drukningsulykker i fjor. For menn mellom 41 og 60 år døde 19 personer i fjor.

To barn under åtte år er også blant de døde.

Hedmark var det eneste fylket med ingen drukninger i 2017. Møre og Romsdal har høyest antall druknede med 15 personer, mens Telemark med 13 døde kommer som nummer to på lista. Rogaland hadde tredje flest drukninger med 12 omkomne i 2017.

I bare svært få tilfeller vet Redningsselskapet om alkohol har spilt noen rolle i forbindelse med drukningen. Det er også stor usikkerhet knyttet til i hvilken grad de omkomne har brukt redningsvest, men i bare fire tilfeller er det sikkert at den døde faktisk brukte slik vest og likevel druknet.

Flest av drukningsulykkene skjer enten fra fritidsbåt eller fall fra land eller fra brygge.