Slik kan beredskapsbygget bli

Skal ha plass til inntil 250 dyr.
Dette er Mannen
  • 1.294 meter høgt og en del av det tre kilometer lange Børa-Mannen-komplekset
  • Veslemannen utgjør en mindre del av det ustabile fjellpartiet. Dette partiet er mellom 1.100 og 1.200 meter høgt og har et volum på mellom 120.000 og 180.000 kubikkmeter
  • Svært rasfarlig og har blitt kontinuerlig overvåket av Åknes/Tafjord Beredskap IKS siden 2009
  • Beboere har vært evakuert fem ganger: 22. oktober-3. desember 2014, 18.–21. september 2015, 9.–14. august 2016, 5.–8. oktober 2017 og 15.-18. oktober 2017.
  • NVE forsøkte ved begge evakueringer i 2017 å framprovosere et ras ved å pumpe vann ned i fjellsprekkene, uten å lykkes.
  • Kilde: NTB og ÅA.NO
Nyheter

To ganger sist høst måtte beboerne evakuere grunnet rasfare ved Mannen; torsdag 5. oktober til søndag 8. oktober og søndag 15. oktober til onsdag 18. oktober.


Vil radiostyre godstog forbi Mannen

Green Cargo vil ikke la godstrafikken stoppe opp når Raumabanen må stenge grunnet rasfare fra Mannen. Løsningen er radiostyrt godstog.

Et tiltak for å begrense ulempene ved evakuering, er å reise et beredskapsbygg på Risen, noen hundre meter ovenfor Marstein. Rauma kommune var i desember i møte med fylkesmannen om en statlig finansieringspakke for et beredskapsbygg, inkludert ei leilighet, som skal huse en familie og inntil 250 dyr. I tillegg er det tenkt på plass til dyr ute. Bygget har en grunnflate på knapt 350 kvadratmeter.

– Vi har fått tegnet ei løsning som indikerer investering på 2,7 millioner kroner. Det er et permanent bygg i sikkert område, også for storfjellet Mannen, som ivaretar dyra fra de blir hentet med fra fjellet og utover høsten, sier spesialrådgiver Ole Kjell Talberg i Rauma kommune.

I november var en delegasjon fra Rauma i Oslo for å diskutere Mannen-utfordringene med olje- og energiminister Terje Søviknes.


Evakueringen i gang

Husdyrene er allerede flyttet.

– Statsråden sa jo ikke nei til at en ikke kunne innløse beboerne, men dette er altså et eksempel på at en prøver å se på alternativ. Vi har lansert dette i samråd med eierne, sier Hustad.

Talberg skyter inn: – Og hvis vi får svar i midten av januar på at det lar seg løse med statlige finansieringsordninger, så må vi få det opp snarest mulig, og da med en viss sjanse om å få opp et bygg til august-september, sier han.

– Hvordan var Mannen-året 2017?

Talberg: – Sett fra vår side var det ganske normalt. Men det som var bedre i år var at vi fikk bedre tid fra faregrad oransje til det ble rødt og evakuering, spesielt med hensyn til dyra. Det var en fordel for dem som har stort antall dyr, de fikk bedre tid til å forberede seg, sier Talberg.


- Håper det er siste gang i år

For andre gang i år har familien Sogge måttet evakuere fra heimen under Mannen. Når Gunn Sogge nå pakker for å reise heim, håper hun det blir for siste gang i år.

– Det ble gjort en værvarselevakuering i fjor – det ble gjort et forberedende arbeid på forhånd, sier Hustad. – Og det spesielle i 2017 var at vi fikk to evakueringer med bare ei ukes mellomrom.

– Ser vi på meteorologien de siste åra, så har vi vært heldige. Vi kan oppleve langt verre vær enn det vi har hatt, særlig de to siste åra, sier Talberg.

– Sånn sett har beboerne vært heldige fordi det kunne vært flere evakueringer, sier Hustad.