Kommer ikke til å endre parkeringsregler

Kommer ikke til å endre parkeringsregler: - Lite klager

Kommunen har fått bare 29 klager på ilagte sanksjoner mot feilparkering i sentrum i løpet av 2017. Det utgjør bare 5,58 prosent av alle sakene.

Trafikkbetjent Tormod Lien skrev i fjor ut 520 parkeringssanksjoner i sentrum av Åndalsnes  Foto: Anders Hagen

Det er Eivind Myklebostad som har overordnet parkeringsansvar.  Foto: Evy Kavli

Nyheter

Eivind Myklebostad i kommunen har summert statistikken når det gjelder parkeringsordningen i sentrum for året vi akkurat har lagt bak oss. Han kan fortelle at det er ilagt 520 gebyr og kontrollsanksjoner i 2017. – Disse er fordelt godt utover i året og har en nøye sammenheng med kontrollfrekvensen til trafikkbetjenten, sier Myklebostad.

Myklebostad forteller også at kommunen har fått inn 29 klager i løpet av fjoråret. Åtte av disse klagene er tatt til følge, mens sanksjonene er opprettholdt i 21 av tilfellene.

Feil innstilt parkeringsskive og/eller overtredelse av parkeringstida er den hyppigste grunnen til sanksjonene. Dernest kommer manglende skive eller ikke kontrollerbar skive.

Myklebostad forteller at overtredelser av generelle trafikkregler også er en del av dette bildet. Han nevner ekspempler som helt eller delvis parkering på fortau, gangveg eller sykkelveg og han nevner stans eller parkering på gangfelt eller vegkryss, eller parkering nærmere enn fem meter fra slike steder.

– Er det planer om å endre de bestemmelsene som i dag gjelder i Åndalsnes sentrum?

– Det er ingen planer for å endre på dagens regler med tre timer gratis parkering med p-skive. Dette ligger fast inntil det eventuelt gjøres vedtak om en annen ordning, sier Myklebostad og legger til at det, når Strandgata mellom Helsehuset og Vinmonopolet er ferdig renovert, vil bli en ny parkeringsplass der Monter hadde sin lagerhall. I tillegg vil det bli en rekke parkeringsplasser som langsgående parkering i gata. Vedtak om dette er gjort i kommunestyret den 14. desember i fjor.