Iverksetter smitteverntiltak

Beboere og ansatte er rammet av omgangssjuke.

Smitteverntiltak: Rauma kommune forsøker å begrense omfanget av omgangssjuke blant beboere og ansatte.  Foto: Ellinor Rørvik Lothe

Nyheter

Det er Rauma kommune som sjøl melder om utbruddet av omgangssjuke på Rauma sjukeheim. Kommuneoverlege/smittevernlege opplyser på kommunens heimeside at både ansatte og beboere er rammet. Dette har ført til at kommunen har iverksatt smitteverntiltak på sjukeheimen, for å begrense omfanget.

Inntaksstopp

De skriver dette om tiltakene; «Blant annet er det iverksatt inntaksstopp på sjukeheimen, og de bes om at besøkende i minst mulig grad oppsøker sjukeheimen de nærmeste dagene, eventuelt tar kontakt ned sykepleier før de oppsøker beboerrom, for hindre videre smittespredning.»

Det opplyses samtidig om at det her mest sannsynlig dreier seg om dråpesmitte av virus, og ikke matforgiftning. Og at disse tilfellene vil vare i noen dager, og vanligvis gå over av seg sjøl.


Influensasesongen kommer til Rauma snart. - Hold deg hjemme!

– Den kommer nok i januar, sier fastlegevikar Jan Drahos.