Skolebarna må prioriteres

Kraftig snøfall: Det snødde mer enn brøytemannskapet i Isfjorden klarte å ta unna.Foto: Hogne Bø Pettersen  Foto: Hogne Bø Pettersen

Hvis det ikke finnes mer brøytepenger, tror vi nøkkelen ligger i å prioritere tydelig.

Leder

Det kan ikke være slik at skolebarn må gå ute i bilvegen fordi gangveger ikke blir brøytet. Noen må gripe inn og sørge for at fortau og gangveger i en radius på fire kilometer rundt skolene får prioritet. Enten må det bevilges mer penger til brøyting, eller så må kommunen sørge for å lage ei tydelig prioriteringsliste: Skolevegene skal ha rang, mens veger med mindre folk prioriteres ned og får seinere besøk av brøytebilen.

Natt til tirsdag i Isfjorden lavet det ned mye snø i kombinasjon med mildvær. Det gjorde at det tok ekstra lang tid å brøyte vegene. Så lang tid tok det, at fortauene i Isfjorden sentrum ikke var brøytet før lenge etter skolestart. Konsekvensen av mangelfull brøyting var at skolebarn på veg til Isfjorden skole måtte gå ute i bilvegen, med de følger for trafikksikkerhet som det medfører. Noen foreldre tok ikke sjansen på å sende barna til skolen under slike forhold, og valgte heller å frakte dem med bil.

Aller først er det grunn til å understreke at vi ikke har grunn til å kritisere brøytemannskapet. De gjør slik vi oppfatter det, en samvittighetsfull jobb og på ordre fra rådhuset. Når vi påpeker at brøytinga ikke er god nok, er det sjefene i kommunen og politikerne som må stå til ansvar.

Dernest: Vi må alle ha forståelse for at Rauma kommune ikke kan dimensjonere antall brøytemannskaper og -utstyr til et nivå for når det snør aller mest. Det vil i tilfelle bli en meget kostbar ordning, og vi er da i tilfelle nødt til å akseptere at det får konsekvenser for andre kommunale tjenester som ikke kan utføres. Men vi spør likevel om lista er lagt riktig; om politikerne i for stor grad håper på godt vintervær når de før jul lager budsjettet for det neste året?

Hvis det ikke finnes mer brøytepenger, tror vi nøkkelen ligger i å prioritere tydelig. I bestillingen til brøyteentreprenørene må det være en klar ordre om at barna skal ha en trygg skoleveg. Det betyr at brøytemannskap og -utstyr må settes inn så tidlig, at de klarer å opprettholde trafikksikkerheten for skolebarna når de er på veg til og fra skolen. I så fall må vi akseptere at bilveger og veger med mindre trafikk brøytes seinere.