Debattinnlegg:

Stå på vedtaket fra september

Det beste for Rauma nå er ro rundt skolestruktur, ikke mer politisk vingling.

Vil ha ro: «Nå legges det i stedet opp til nye prosesser, nye utredninger, nye undersøkelser – og ny strid», skriver Per Vidar Kjølmoen om budsjettvedtaket og konsekvensene for skolestrukturen i Rauma.Foto: Ellinor Rørvik Lothe  Foto: Ellinor Rørvik Lothe

Nyheter

Tirsdag vedtok et flertall bestående av H, Frp, KrF, V og Marit Nauste å fjerne pengene til drift av to av tre ungdomsskoler fra 2019. Det blir følgelig heller ikke satt av noen penger til å bygge ny ungdomsskole i Måndalen. Samtidig argumenterer man hardnakket for at dette ikke innebærer noe endelig vedtak om nedlegging av ungdomsskolene, men at dette gjøres i påvente av mer informasjon.


Utsetter skolespørsmål

Flertallet av politikerne mener de trenger mer informasjon.

Arbeiderpartiet, Senterpartiet og SV foreslo å la finansieringen av ungdomsskolene stå, og satte i tillegg av 40 millioner ekstra til skole i Måndalen. Det ble møtt med hard kritikk for uansvarlig pengebruk.

Imidlertid syntes flertallet det var greit å framskynde de siste oppgraderingene av sentrum på 14,5 millioner kroner. Og seinere, i samme møte, vedtok formannskapet, etter et tidligere initiativ fra Høyre, å utrede alternativ for ny svømmehall på Åndalsnes. I sakspapirene er badeland nevnt som en mulighet.

Det blå flertallet har formelt sett helt rett i at ungdomsskolene på Åfarnes og i Måndalen ikke blir lagt ned sjøl om kommunestyret gjør som flertallet i formannskapet. Men blir vedtaket stående, forsvinner pengene til skolene om to år. All langtidsplanlegging vil stoppe opp og rådmannen vil etter hvert begynne å planlegge nedleggelsene. I mellomtida vil det nok bli svært krevende å få rekruttert inn ny kompetanse om en lærer skulle slutte.


Debatt

"Dagens skolestruktur må opprettholdes"

"Endringer av skolestruktur skal ikke skje som resultat av et budsjettvedtak."

God politisk kommunikasjon handler om å stemme for det man er for, og mot det man er mot. Å ønske en samling av ungdomsskolene, er en ærlig sak. Det finnes flere gode argumenter i den retning. Men å argumentere for at man ikke har bestemt seg, samtidig som pengene til både drift og investeringer flyttes til andre formål, minner mest om tåkelegging.

Det er synd at det framforhandlete skolekompromisset, som Arbeiderpartiet var initiativtaker til, nå ser ut til å leve farlig etter bare tre måneder. Vi hadde en mulighet til å få ro rundt skolestrukturen. Nå legges det i stedet opp til nye prosesser, nye utredninger, nye undersøkelser – og ny strid.

Arbeiderpartiet ber om at Høyre, Frp, V og KrF bruker tida fram mot kommunestyremøtet 14. desember til å tenke seg om en gang til. Hvis det er slik at man ennå ikke har bestemt seg for hvor mange ungdomsskoler man vil ha, bør man følge skolekompromisset fra september og la pengene til tre u-skoler stå på budsjettene inntil videre.

Arbeiderpartiet blir gjerne med på å innhente mer kunnskap, og om det skulle dukke opp helt ny informasjon, skal vi vurdere det med åpent sinn. Men enn så lenge bør kommunestyret ikke vingle, men stå på sitt eget vedtak fra september 2017.