Opprettholder farenivået ved Mannen

Fortsatt gult nivå.

Veslemannen fra Horgheim.  Foto: Per-Kristian Bratteng

Nyheter

NVE publiserte onsdag morgen sin dagsrapport. Bevegelsene i Veslemannen avtar, men det er fortsatt gult farenivå. Dette skriver NVE:

"Veslemannen er en liten del av det ustabile fjellet Mannen i Møre og Romsdal. Bevegelsene i fjellpartiet fortsetter å minke i etterkant av økt hastighet og rødt farenivå på slutten av siste uken. Bevegelsen er nå omkring 27 mm/døgn i øvre del og 3 mm/døgn i nedre delen. Geofonene ved fjellpartiet registrerer flere mindre steinspranghendelser om dagen. Ekstensometer 8 er nå helt utstrakt og gir ikke mer data. Den bakkebaserte InSAR radar gir gode data. Farenivået er gult."