Politiet opphever ferdselsforbudet

Åpnet for fri ferdsel kl. 10.10.

Horgheim søndag formiddag.  Foto: Per-Kristian Bratteng

Nyheter

Her er pressemeldingen fra Politiet:

"Opphevelse  ferdsels- og oppholdsforbud

Politimesteren opphever ferdsels- og oppholdsforbudet under fjellet Mannen i Romsdalen

Politiet opphevet sperringene søndag 8. oktober klokken 10.10. 

Beboere på gårdsbrukene som ble evakuert fra området kan flytte tilbake og fritidsboliger i området under fjellpartiet kan tas i bruk igjen.  Forbudet  som gjaldt togtrafikk oppheves også slik at Rauma-banen kan gjenoppta normal trafikk.

Evakueringen ble iverksatt torsdag 5. oktober 2017 etter hjemmel i Politiloven § 27.  Søndag 8. oktober 2017 besluttet NVE å sette ned farenivået til gult farenivå."