Gult farenivå - evakuerte får flytte heim

Bevegelsene i Veslemannen avtar.

Ordfører Lars Olav Hustad, beredskapskordinator i Rauma Kommune , Ole Kjell Talberg og politibetjentene Andreas Hustad og Roar Selvnes(til høyre).  Foto: Evy Kavli

Nyheter

"NVE har besluttet å sette ned farenivået til gult for Veslemannen. Hastighetene i fjellpartiet har avtatt, og det er varslet kaldt vær fremover.

Veslemannen er et relativt lite, men svært aktivt parti av det ustabile fjellpartiet Mannen i Romsdalen. Veslemannen har et volum på 120 000 - 180 000 m3, det vil si rundt én prosent av det totale volumet av Mannen.

Etter store bevegelser i Veslemannen som følge av naturlig nedbør og ekstra tilførsel av vann, ble vanntiltaket avsluttet i går tidlig. Etter dette har bevegelsene avtatt mye. Nå er det en sakte avtagende trend i hastighet, og det er varslet kaldt og tørt vær fremover. Hastighetene er nå rundt 5 cm/døgn i øvre del, og under 1 cm/døgn i nedre del.

Selv om hastighetene i Veslemannen fremdeles er relativt høye, er det en tydelig trend med sakte reduserte bevegelser. Med kaldt og tørt værmelding fremover forventer en at bevegelsene fortsetter å minke. På bakgrunn av dette har NVE funnet det riktig å sette ned farenivået til gult.

Rapportering fra NVE vil fremover komme som dagsrapporter kl. 09, og legges ut på www.nve.no.

Objekt: Veslemannen Faregrad: Gult

NVE overvåker kontinuerlig og i sanntid syv ustabile fjellparti som alle utgjør en høy risiko for fjellskred. Hvert fjellparti har til enhver tid et farenivå etter skala på fire trinn: Lav (grønn), moderat (gul), høy (oransje) og ekstrem (rød) fare.

Overvåka objekt"