Opprettholder farenivå rødt

Ny rapport lørdag kveld fra NVE.

Sivilforsvaret holder vakt ved Horgheim og sørger for at ferdselsforbudet håndheves.  Foto: Per-Kristian Bratteng

Nyheter

I rapporten skriver NVE:

"Veslemannen er en avgrenset aktiv del av det ustabile fjellpartiet Mannen. Farenivået har vært ekstremt (rødt) siden torsdag kveld på grunn av høye hastigheter. Vann har blitt tilført i håp om at det vil bidra til å utløse et skred i deler av området. Dette har, sammen med nedbør, ført til økte hastigheter. Tilførselen av vatn har hatt en effekt, men har ikke vært tilstrekkelig til å utløse større skred. Nedbøren har også avtatt og kommer som snø. På bakgrunn av dette bestemte NVE seg for å avbryte vanntilførselen, og det er nå reduserte hastigheter. I øvre del av området er hastigheten 72 mm/døgn og nedre del er hastigheten rundt 7mm/døgn. På bakgrunn av at hastighetene fremdeles er store opprettholdes rødt farenivå.

Ny rapport publiseres i morgen kl. 10:00."