Veslemannen: Møter pressen klokka 12

Ny georapport kommer klokka 15.00

Sivilforsvaret og politet er på plass ved Horgheim.   Foto: Hogne Bø Pettersen

Nyheter

Regionsjef Brigt Samdal i NVE møter pressen kl. 12 ved Horgheim om Mannen.

Det blir pressekonferanse på Rauma kulturhus på Åndalsnes klokka 15.30.

Regionsjef Brigt Samdal i NVE er tilgjengelig for intervjuer ved Horgheim klokka 12. Pressekonferansen holdes i Rauma kulturhus kl. 15.30. 

Ny georapport om det ustabile fjellpartiet publiseres kl. 15.00.

Åndalsnes Avis sin journalist Hogne Bø Pettersen er til stede på Horgheim, og vi følger utviklingen fortløpende.