Rødt farenivå - beboere evakueres

...og nå skal NVE tilføre vann for å forsøke å utløse skredet.

Tre vanntanker: På toppen av Mannen står den hvite hovedtanken som fordeler vann ned i fjellsprekkene og ut i de blå vanntankene på platået lenger ned. Slanger fra alle tre tankene, ligger lagt ned i fjellsprekken i området der det i dag er bevegelse; Veslemannen.   Foto: Evy Kavli

Nyheter

NVE hevet farenivået til rødt like etter klokka 22.30.

- Nedbøren de siste dagene har gitt økt bevegelse i den mest aktive delen av fjellpartiet Veslemannen. Bevegelsene var torsdag kveld kl. 22 over 42 mm/døgn, noe som tilsier rødt farenivå, sier Lars Harald Blikra, seksjonssjef i NVE ifølge NVEs nettsider.


- Beboerne lettet over å komme igang

...men situasjonen tærer på innbyggerne, sier ordføreren.

- Etter at beboerne som kan bli berørt av et eventuelt skred er evakuert, vil vi tilføre vann til Veslemannen i håp om å få bedre effekt av nedbøren. Målet er å kunne utløse hele eller deler av Veslemannen, slik at belastningen på beboerne blir mindre i framtiden, sier Blikra.

Det er usikker til om vannet vil kunne bidra til å løse ut et skred fra Veslemannen. NVE anser likevel forsøket som verdifullt fordi man får mer kunnskap om fjellpartiet og responsen på vanntilførsel.


Persontrafikk på Raumabanen stengt

Årsaken er fare for skred fra fjellpartiet Mannen.

Farenivået ble mandag hevet til oransje.

Pressemeldingen:

Her er hele meldingen som NVE sendte ut torsdag kveld:


NVE: - Vi har is i magen

Ny sjanse for vanning på fredag.

"På bakgrunn av de store bevegelsene, nedbørsprognosene og usikkerhetene om utløsing av et større skred fra Veslemannen har NVE funnet det riktig å heve farenivået til rødt. NVE vil etter at Politiet har foretatt evakuering sette i gang tilførsel av vann til området som er i bevegelse. NVE følger situasjonen og bevegelsene på fjellet tett videre.

Veslemannen er et relativt lite, men svært aktivt parti av det ustabile fjellpartiet Mannen i Romsdalen. Mens de årlige bevegelsene i Mannen (utenfor Veslemannen) utgjør noen få cm i året, har den mest aktive delen av Veslemannen forskjøvet seg noe over én meter det siste året. Veslemannen har et volum på 120 000 - 180 000 m3, det vil si rundt én prosent av det totale volumet av Mannen.


Snøen kan stanse vannprosjektet

Mye nedbør har kommet som snø.

Det er store sesongmessige variasjoner i bevegelsene i Veslemannen. Både i år og i fjor hadde hastigheten et sesongmessig minimum i begynnelsen av mai, i underkant av 0,1 mm pr døgn. Etter dette har hastigheten øket, men også variert utover sommeren, med en typisk hastighet mellom 1 og 2 cm. Mandag 2. oktober ble det satt oransje farenivå, basert på at det var meldt mye nedbør tirsdag og onsdag. Det kom en del nedbør, men en del som snø. Hastigheten i fjellpartiet økte markant tirsdag ettermiddag og natt til onsdag. Siden har bevegelsene stabilisert seg, men etter ny nedbør og smelting av snø begynte bevegelsene å øke igjen i kveld. Hastigheten er nå over 42 mm/døgn som er over vår interne terskelverdi til rødt farenivå. En ser også en akselererende trend i hastigheten."

Vi kommer tilbake med mer.