NVE ønsker lemping av regelverk

Vil gjøre det enklere for kommunene som har områder med risiko for fjellskred.
Nyheter

NVE ønsker å gjøre det enklere for kommunene å anvende areal med risiko for fjellskred.

– Det er utfordrende for de berørte kommunene å håndtere areal med risiko for store fjellskred. Det er urimelig at det ikke er tillat å videreutvikle eiendommer som ligger i utløpsområder, sier vassdrags- og energi direktør Per Sanderud i ei pressemelding fra NVE.

NVE har bedt Direktoratet for byggkvalitet om å vurdere endring av regelverket.


Beboerne reagerer sterkt

Gardbrukerne på Lyngheim, under Mannen, sier de helst vil bo der, men at de ikke vet hvor lenge de holder ut.