Åpne riksvegtunneler

God nyhet for alle som trafikkerer riksvegtunnelene.

Innfjordstunnelen.  Foto: Kjetil Svanemyr

Nyheter

Det kan hende at du allerede har oppdaget det, men arbeiderne i Innfjordstunnelen og Måndalstunnelen har tatt sommerferie. Statens vegvesen har derfor tatt avgjørelsen om å bidra til bedre flyt i sommertrafikken ved å midlertidig stanse kolonnekjøringen i tunnelen.

Kolonnepausen varer imidlertid bare i fellesferie-perioden, det vil si fra lørdag 15. juli til 7. august klokka 18.00.

Deretter vil både tunnelarbeidet og kolonnekjøringen gjenopptas, og vil etter planen pågå helt fram til sommeren 2018.