Skal felle seks reinsdyr

Nyheter

Hen Fjellstyre fikk inn 42 søknader på felling av seks reinsdyr, som de i år har fellingstillatelse på i Snøhetta villreinområde. Følgende har fått fellingstillatelse, ifølge fjellstyreleder Edvin Torgeir Sæther:

l Fritt dyr: Arve Bjerkeli

l Kluftbukk: Ove Hoem

l Simle/ungdyr: Stig Morstøl

l Simle/ungdyr: Viktor Tokle

l Kalv: Stein-Erik Sæther

l Kalv: William Lysgård