Bønder aksjonerer på Åndalsnes

Skal kjøre kortesje inn til sentrum.

Endre Stener, leder i Rauma bondelag, skal holde appell.  Foto: Evy Kavli

Nyheter

Det er Rauma bondelag som melder dette i en pressemelding.

Med trakorer, opptreden og appeller på torget, skal bøndene si fra at de ikke aksepterer at Staten ikke vil redusere inntektsgapet mellom bønder og yrkegrupper, slik de mener Stortinget har lagt til grunn i jordbruksmeldingen.

"Antallet melkebruk i Rauma kommune har gått ned fra 113 i år 2000 til bare 46 i 2016. Antallet gårdsbruk i drift i 1996 var 322 mens det i 2016 bare var 164. Staten ville ikke gi det løftet som er nødvendig for å bevare et aktivt landbruk og matproduksjon i distriktene", skriver Rauma bondelag i en pressemelding.

Aksjonen vil starte torsdag kl. 12.

Traktorene skal kjøre kortesje fra "gamle Esso" ved Risen og ned til sentrum. På torget blir det appeller ved Endre Stener, leder for Rauma bondelag, og Iver Marius Kleiva, styremedlem i Rauma bondelag.

Brudd tirsdag

Det var tirsdag det ble brudd i jordbruksforhandlingene.

Landbruksminister Jon Georg Dale (Frp) kommenterte bruddet slik, ifølge NTB:

– Statens tilbud med en ramme på 410 millioner kroner legger til rette for en inntektsvekst i jordbruket på 2,25 prosent fra 2017 til 2018. Det gir for eksempel inntektsmuligheter på cirka 569.000 kroner for et gårdsbruk med 15 kyr, sa Dale.

Norges Bondelag  var av en helt annen oppfatning:

– Regjeringen viser ingen vilje til å satse på landbruket og følger ikke opp Stortingets landbrukspolitikk. Vi kan ikke skrive under på en jordbruksavtale som bidrar til å svekke norsk matproduksjon, sa forhandlingsleder og leder i Norges Bondelag Lars Petter Bartnes, til NTB.