Mangler 1,7 milliarder

Vil ta Fjord1 på børs for å skaffe penger

Havilafjord vil børsnotere Fjord 1 for å skaffe kapital til å kjøpe resten av aksjeposten til Sogn og Fjordane fylkeskommune.  Foto: Per-Kristian Bratteng

Nyheter

Hovedaksjonær i Fjord1 Havilafjord vil legge 49% av aksjene i Fjord1 på børs for å skaffe nærmere to milliarder kroner. Det er Nett.no som melder dette fredag.

Grunnen til ønsket om børsnotering er at Per Sævik og Havilafjord ønsker å bruke pengene til å kjøpe resten av aksjene i Fjord1 fra Sogn og Fjordane fylkeskommune. Administrerende direktør i Fjord1, Dagfinn Neteland, bekrefter dette overfor NRK, men understreker at styret enda ikke har vurdert dette.

Aleksander Øren Heen (Sp) er styreleder i eierselskapet Fjord1 Holding. Han mener at selskapet bør holdes på vestlandske hender og påpeker at avtalen med Havilafjord sier at det skal jobbes med å finne lokale investorer.

Fjord1 ble dannet i 2001 da Fylkesbåtane i Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal fylkesbåtar (MRF) slo seg sammen til ett selskap. Hovedkontoret ble lagt i Molde, mens Møre og Romsdal eide 41% av aksjene og Sogn og Fjordane 59%. I 2011 solgte Møre og Romsdal fylkeskommune alle akjsene sine til Havila AS. Dette medførte at hovedkontoret ble flyttet fra Molde til Florø i 2013.

Fjord1 fikk i 2016 et resultat på 504 millioner kroner og 33% av aksjene eies av Sogn og Fjordane Fylkeskommune. I 2015 vedtok fylkestinget og selge halvparten av aksjene sine til Torghatten ASA, men dette ble stoppet av Konkurransetilsynet i juli 2016.  I august samme år solgte Sogn og Fjordane fylkeskommune 26 prosent av aksjene sine til Havilafjord AS.