Nei til ny rabattordning

Nyheter

Statens Vegvesen har bedt om høringssvar for omlegging av takst- og rabattstruktur for Tresfjordbrua og Vågstrandstunnelen.

Rådmannen foreslår at Rauma kommune skal stille seg negative.

 «Rauma kommune er sterkt imot at det innføres endring (...) Foreslått endring er ikke i samsvar med intensjonen for endringa, om at ingen gruppe ellerbransje skal komme vesentlig dårligere ut enn i dag som følge av omleggingen,» skriver rådmann Oddbjørn Vassli i sin innstilling.