Høyretopper til Setnesmoen

Skal snakke om HVs framtid.

Hårek Elvenes  Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Nyheter

Det er en rekke Høyre-politikere, blant annet fra Stortinget og regjeringen, som fredag ankommer Setnesmoen. Der vil de få en orientering om HV11 av sjefen for HV11, oberstløytnant John Arvid Svindland.

Det er ordfører Lars Olav Hustad som har invitert politikerne til Setnesmoen.

- Mitt budskap er at vi må få HV11 til å bli en sterk og framtidig avdeling i Heimevernet, sier Hustad.

Det jobbes for tida med en landmaktsutredning om Hæren og HV.

- Jeg håper at Heimevernet får en sterk posisjon i utredninga, så gjenstår det å se hva som blir svaret. Og det er noe vi alle må ta hensyn til, det er tross alt forsvarsfolk som er med og utreder det, sier Hustad, som understreker: - Både Rauma Høyre og Møre og Romsdal Høyre er tydelig på at HV11 må fortsatt ha en sterk posisjon.

Politikerne som deltar er:

  • Stortingsrepresentant Hårek Elvenes
  • Stortingskandidat for Møre og Romsdal, Vetle W. Soleim
  • Politisk rådgiver, forsvar og beredskap, Christopher Amundsen
  • Politisk rådgiver, justis, Anna Molberg
  • Politisk rådgiver, forsvar, Marte Ziolkowski
  • Ordfører Lars Olav Hustad
  • Fylkessektertær Odd Harald Karlsen