Ekstra utsatt for traktorkollisjon

Raumabanen peker seg negativt ut.

Planovergangen ved Horgheim.  Foto: Stein Siem

Nyheter

Det er avisa Nationen som i dagens utgave forteller om ulykker og fare for ulykker mellom tog og traktor.

Avisa skriver at "Statens jernbanetilsyn har fått innrapportert 174 hendelser de siste fem årene, der tog og traktor har vært i fare for å kollidere på planovergang." Fire av tilfellene er registrert som ulykker. Og i flere tilfeller måtte lokføreren aktivere nødbremsa for å unngå å kollidere med traktoren.

Det er enkelte strekninger som peker seg negativt ut, og blant dem finner vi Raumabanen.

- Hendelser med traktor på planovergang fordeler seg over hele året, men statistikken viser tydelige topper i mai og september. Kanskje skyldes utslagene i statistikken mer traktorkjøring i våronna og ved innhøsting, sier Terje Owrehagen i Statens jernbanetilsyn til Nationen.