Magnhild Vik mistet førerkortet

Sp-politikeren tatt i laserkontroll i Søvika 2. påskedag.

Magnhild Vik er bonde og mener hun blir ekstra hardt rammet av et førerkortbeslag.  Foto: Per-Kristian Bratteng

Nyheter

103 km/t i 80-sona ga prikk nummer ni, og Magnhild Vik fikk dermed inndratt førerkortet for seks måneder.

Vik ville ikke samtykke i UPs beslag fordi hun som bonde, og med ei våronn som står for døra, er helt avhengig av å kunne kjøre traktor.

Politiet har frist på tre uker til å fremme saka for tingretten.

– Katastrofe for meg

– Jeg er yrkessjåfør. Jeg kan ikke vente med våronna. For meg er det katastrofe fordi våronna begynner og jeg må bruke traktor for å kjøre ut husdyrgjødsel, kunstgjødsel, jeg skal pløye og jeg må så. Hvis jeg skal leie inn noen, så blir straffa ganske stor i forhold til en person som ikke må leie inn noen for å gjøre en jobb. Det blir kostbart, og da blir ei bot på seks-sju tusen bare småtterier i forhold, sier hun.

Hun mener også det er en forskjellsbehandling av folk i distriktene. I grisgrendte strøk er man helt avhengige av bil – i byene med et godt kollektivtilbud blir en som mister førerkortet ikke rammet så hardt av et førerkortbeslag.

– Vi har ikke buss hvert 7. minutt, T-bane eller trikk. Vi må bruke mye mer bil og har mye lengre strekninger å kjøre og dermed enda større vansker enn de har der kollektivtilbudet er bedre, sier hun.

Kjørte forbi bil med henger

– Men må det ikke være slik – er ikke det å miste lappen en del av straffa?

– Ja, det er på en måte det. Og jeg ser verdien av det arbeidet politiet gjør. Det er kjempeviktig. Men når du skal kjøre forbi, så skal du ikke kjøre forbi i 75 – da er du i feil kjørefelt i lang tid. Man må legge seg ut, komme fort forbi og så inn igjen.

Og det var det som skjedde 2. påskedag, ifølge Magnhild Vik: Foran henne lå en bil med henger som kjørte i 70–75 km/t. Vik ga gass og kjørte forbi. Litt lenger framme sto UP med lasermåler.

– Jeg spurte politimannen: «Oi – har jeg mista lappen?». «Nei, nei, nei» sa han. Men så viser det seg altså at jeg hadde så mange prikker fra før, at jeg mistet lappen – med de tre prikkene ble det én for mye.

Tilfeldigheter avgjør

– Det er selvfølgelig lett å si etterpå at man angrer. Men det er litt tilfeldigheter – det handler om uflaks og flaks. Jeg er fryktelig påpasselig i 50- og 60-sone, der det er en grunn til at farten er nedsatt med mange avkjørsler eller tettbygd strøk. Men i 80-sone med så fint vårvær, og forbikjøring, så tenker du ikke over det på samme måten ….

Prikkbelastning ble innført fra 1. januar 2004. Ifølge vegvesen.no er målet med prikkbelastningsordningen «å sørge for at bilistene følger trafikkreglene og oppfører seg hensynsfullt. Ordningen skal bidra til økt sikkerhet og færre drepte og skadde på vegene.»