Bevæpner seg ikke

Nyheter

Politiet i de største byene i Norge og på Oslo lufthavn har besluttet midlertidig bevæpning inntil videre etter angrepet i Stockholm.

VG melder at det er politiet i Oslo, Bergen og Trondheim, samt på Oslo lufthavn har besluttet å bevæpne seg. Politiet i Rogaland og Tromsø opplyser at de ikke har besluttet bevæpning i denne omgang, men at de følger situasjonen utover kvelden. Politiet i Søndre Buskerud sier til NRK at dette ikke gjelder Drammen, og i Møre og Romsdal, samt i Troms vurderes situasjonen.

Det er iverksatt større tilstedeværelse i de største byene, opplyser Politidirektoratet (POD).

– Politiet har bevæpnet seg. Når en slik hendelse skjer såpass nært Norge, er det naturlig at vi er føre var. Vi har hatt en konferanse med alle politidistriktene i dag og koordinert noen tiltak. Det har medført at alle iverksetter økt patruljering. Noen politimestere har besluttet bevæpning av sine patruljer på noen utsatte steder, sier beredskapssjef Knut Smedsrud i POD til NRK.

PST har opplyst at de fortløpende vurderer om hendelsen i Stockholm påvirker trusselbildet i Norge.

Ingen forbindelse til Norge

Ifølge Smedsrud er det ingen indikasjoner på at det er en forhøyet trusselsituasjon i Norge, eller at det er noen forbindelse mellom Norge og hendelsen i Sverige.

– Vi har fått en ny vurdering fra PST som tilsier det, understreker Smedsrud.

Politiet vil fortløpende vurdere om det er behov for ytterlige tiltak her hjemme.

"Regjeringen holdes orientert om situasjonen. Politiet, PST og andre bidrar til vårt oppdaterte situasjonsbilde," skriver justis- og beredskapsminister Per-Willy Amundsen (Frp) på Twitter fredag kveld.