En av seks elever har prøvd narkotika

I en spørreundersøkelse blant videregående-elever i Rauma svarer én av seks at de har prøvd narkotika.

Kolbjørn Gjære og Rita Rødseth i Kompetansesenter Rus Midt (KoRus), seksjon Møre og Romsdal, presenterte Ungdata-undersøkelsen.  Foto: Per-Kristian Bratteng

Nyheter

Dette kommer fram i Ungdata-undersøkelsen som presenteres fredag formiddag på rådhuset.


Leder torsdag 23. mars 2017

Alarmerende om narko i Rauma

"Vi vil adresse kritikken først og fremst til justisministeren. Vi forventer at han snarest tar affære og sørger for at narkotikasaker i Rauma prioriteres. "

Andelen som har prøvd enten hasj, marihuana eller cannabis utgjør 17 prosent. Landssnittet er på 11 prosent.

Andelen som svarer at de har prøvd narkotika er økende fra forrige undersøkelse i 2013, da 12 prosent svarte bekreftende på det samme spørsmålet.

Forholdet til rusmidler viser ellers at:

 • Få røyker (Rauma: 3 prosent, Norge: 7 prosent)
 • 24 prosent snuser (Norge: 20 prosent)
 • 26 prosent har blitt tilbudt hasj eller marihuana
 • Høyere andel av gutter enn jenter har brukt hasj, marihuana eller cannabis. I 2013 var bildet motsatt
 • Noen få har brukt dopingmidler

Les også: - Brukerne har blitt vesentlig yngre (+abonnent)

Ungdata gir også svar på elevenes forhold til foreldre og hjem, fritid og venner, skole og framtid, lokalmiljøet, helse og trivsel.

Her er noen av funnene:

Fritid og venner

 • 8 av 10 hadde siste uken vært sammen med venner hos dem
 • Halvparten hadde minst to ganger siste uke «brukt størstedelen av kvelden ute sammen med venner/kamerater»

Deltaking i organiserte fritidsaktiviteter, 2013 - 2016

 • Klar økning i kjøre tur i bil, på motorsykkel eller moped: Fra 60 til 80 prosent.
 • Klar nedgang i shoppe eller rusle rundt i butikker
 • Skjermtid: 83 prosent bruker daglig to eller flere timer foran skjerm (TV, data, nettbrett, mobil)
 • Større andel gutter enn jenter bruke rmer tid foran skjermen

Foreldre og hjem

 • 85 % rapporterer at de er fornøyd med foreldrene sine
 • 3 av 4 oppgir god familie-økonomi
 • 6 av 10 hadde vært hjemme sammen med venner i løpet av siste uken
 • 1 av 10 har alltid avtale om når de skal komme hjem

Skole og framtid

 • 95 prosent trives på skolen! Fantastiske tall!
 • Mindre skulking enn snittet

Lokalmiljøet

 • Litt færre enn landssnittet (56 mot 65 prosent) er fornøyd med lokalmiljøet
 • Bare 13 prosent i Rauma mot 35 prosent (landssnitt) mener det er nok lokaler for å treffe unge
 • Godt kulturtilbud scorer høgt i Rauma (70 i Rauma, 56 landssnitt)

Rus

 • Andel som svarer at de minst én gang siste 12 måneder har «drukket så mye at de har følt seg tydelig beruset»: 72 i Rauma, 58 i landet
 • 45 prosent svarer at de nokså jevnt, én til tre ganger i måneden, har drukket alkohol
 • Få røyker (Rauma: 3 prosent, Norge: 7 prosent)
 • 24 prosent snuser (Norge: 20 prosent)
 • 26 prosent har blitt tilbudt hasj eller marihuana
 • Høyere andel av gutter enn jenter har brukt hasj, marihuana eller cannabis. I 2013 var bildet motsatt
 • Noen få har brukt dopingmidler
 • Fire prosent av elevene svarer at de har prøvd, i løpet av de siste 12 månedene, prøvd tyngre narkotiske stoffer

Alkohol - kjønn og venner

 • I 2013 hadde størst andel jenter, 71 %, drukket seg beruset (Gutter: 58 %).
 • I 2016 var bildet motsatt (G: 76 %, J: 66 %.)
 • De aller fleste har nære venner som drikker alkohol: 57 % omtrent en gang i uka

Alkohol og foreldre

 • 71 %  (G: 73%, J: 69%) fikk lov å drikke alkohol av foreldra i 2016 – til sammenlikning 48 prosent i Norge
 • I 2013 fikk 45 % av guttene og 57 % av jentene lov å drikke alkohol av foreldra. Andelen av de som ikke fikk drikke, var ca. 30 % for både gutter og jenter
 • 26 % oppgir i 2016 at mor drikker alkohol omtrent 1 gang eller flere i uka, 39 % at far  gjør det

Holdninger til å drikke seg full

 • Fra 2013 til 2016 øker andelen av unge som mener det gir status å drikke seg full; fra 22 til 38 prosent. Det er noe større andel gutter enn jenter som mener dette

Viktig for å få status i vennemiljøet

 • Å være til å stole på: G 92%, J 91%
 • Å ha et bra utseende: G 60% J 47%
 • Å være flink i idrett: G 53% J41%
 • Å få mange likes: G 13% J 33%
 • Å ha moteriktige klær: G 32% J 38 %
 • Å drikke seg full: G 40% J 36 %
 • Å røyke hasj: G 9% J 5%
 • Å være god på skolen: G 35% J 45%

Risikoadferd

 • Utmerket seg med slåssing: 25 prosent i Rauma (landssnitt 13 prosent) svarer at de minst en gang siste 12 mnd. har vært involvert i slåssing

Konklusjonen til Kolbjørn Gjære og Rita Rødseth i Kompetansesenter Rus Midt (KoRus), Seksjon Møre og Romsdal, ble oppsummert i følgende punkter:

 • Godt forhold til foreldra
 • De fleste trives på skolen
 • De fleste har en venn de kan betro seg til, og er fornøyde med vennene sine
 • Endringer i bruksmønster og holdninger til rusmidler
 • Helse- og trivselsopplevelse omtrent som landsgjennomsnittet

– Polititilbudet har vært for dårlig

Driftsenhetsleder Per Karstein Røv erkjenner at polititilbudet i Rauma har vært for dårlig.

Ungdata-undersøkelsen gjennomføres blant elever i den videregående skolen. I Rauma ble den tatt opp i uke 19/2016 (fra mandag 9. mai) og 133 elever svarte (72 prosent). Kompetansesenter rus ved St. Olavs Hospital står bak undersøkelsen.

Forrige Ungdata ble gjort i 2013.