Tar initiativet til aksjon

Nyheter

Per Arne Skomsø (SV) fikk støtte fra hele kommunestyret i sitt forslag om at Rauma kommune skal ta initiativet til en stor plastryddeaksjon på verdens miljødag i juni.

Skoler, barnehager og frivillige organisasjoner i alle bygder skal rydde strender, vegkanter og andre områder, og kommunen samordner oppsamling, transport og informasjon.

Regjeringen har satt av 35 millioner til plastrydding som man kan søke på, og kommunen vil nå søke om midler til aksjonen derfra.