Kommer tilbake til saken om «samboergaranti»

Nyheter

Renate Soleim (H) ikke var til stede i kommunestyret, og Kristoffer Bakke la fram forslaget hennes om «samboergaranti», altså at ektepar eller samboere skal få mulighet til å bo sammen på institusjon.

Han samtykket til at forslaget ble gjort til et oversendelsesforslag som tas sammen med arbeidet med en forskrift om tildeling av sykehjemsplasser, som administrasjonen jobber med.