- Forventer at Kvikkas leverer

Samferdselsministeren i pressemelding.

Ketil Solvik-Olsen  Foto: Terje Pedersen/NTB scanpix

Nyheter

Onsdag kom beskjeden om at Norpost er konkurs. Norpost er en av underleverandørene til Kvikkas, som leverer lørdagsaviser blant annet i Rauma.

- Jeg registrerer at Norpost i dag meldte oppbud til skifteretten. Samferdselsdepartementet har vært i møte med Kvikkas og blitt orientert om selskapets planer for å håndtere situasjonen som nå har oppstått. Vi forventer at Kvikkas klarer å levere aviser i henhold til kontrakten også i tiden fremover, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen i en pressemelding.

Samferdselsdepartementet har avtale med Kvikkas om lørdagsdistribusjon av aviser i områder uten egne avisbudnett. I deler av disse områdene er Norpost underleverandør.

Kvikkas har, i følge pressemeldingen, informert Samferdselsdepartementet om selskapets planer for å overholde sine kontraktsforpliktelser i den situasjonen som nå har oppstått.

- Departementet er ut fra denne redegjørelsen trygg på at Kvikkas har truffet tiltak som vil sørge for at lørdagsdistribusjon av aviser vil fortsette  i henhold til avtalen, heter det i pressemeldingen.