Norpost er konkurs

Håper på virksomhetsoverdragelse uten driftsstans.

Norpost er konkurs.   Foto: Evy Kavli

Nyheter

Brønnøysundregistrene melder onsdag at Norpost AS er konkurs.

Norpost AS, som er et norsk postselskap, ble grunnlagt i 1991. Selskapet er, siden liberaliseringen av postmarkedet ved lov om posttjenesteri 2016, totalleverandør av posttjenester. Norpost har 10–15 prosent markedsandel i Norge når det gjelder uadressert post.

Kvikkas kjøper i dag tjenester av Norpost, og Norpost distribuerer post på vegne av Kvikkas på lørdager. Kvikkas overtok for Posten når Posten sluttet å distribuere på lørdager i høst.

Kan beholde jobben

De 800 ansatte i selskapet kan likevel få beholde jobben.

Administrerende direktør Geir Trygve Feltstykket sier til NRK at selskapet ikke hadde noe annet valg. Bostyrer har imidlertid gitt beskjed om å fortsette driften som vanlig, og man vil prøve å få til en virksomhetsoverdragelse uten driftsstans, ifølge Feltstykket.

Norpost forsøkte i fjor å ta opp konkurransen med Posten etter at postmarkedet ble liberalisert. Men strategien lyktes ikke og selskapet måtte si opp 500 ansatte og pådro seg gjeld. Selskapet har hovedkontor i Oslo og 20 regionkontorer.

- Bekymret

- Jeg er urolig for hva som vil skje med distribusjonen lørdag, men tar for gitt at Kvikkas tar ansvaret, sier redaktør i Åndalsnes Avis, Per-Kristian Bratteng

- Jobber for at vi skal kunne levere

Stig Kleive, daglig leder i Kvikkas, forteller at de har en beredskapsplan som de følger, og at de gjør alt de kan for at de skal klare å levere aviser på lørdag.

- Det har vært allment kjent at den økonomiske situasjonen i Norpost ikke har vært den beste. Men vi synes det er veldig trist at dette skjer nå. Vi har jobbet hardt med å få høy kvalitet på leveransen vår, og det fungerer nå veldig godt.  Dette kommer veldig ubeleielig, sier han.

Kvikkas-ledelsen satt onsdag kveld i møter for å finne ut hvordan de skal håndtere situasjonen som har oppstått.

- Forventer at de skal levere

Ifølge Samferdselsdepartementet har Kvikkas informert dem om hvordan de skal overholde sine kontraktsforpliktelser etter at Norpost nå har begjært oppbud.

– Samferdselsdepartementet har vært i møte med Kvikkas og blitt orientert om selskapets planer for å håndtere situasjonen som nå har oppstått. Vi forventer at Kvikkas klarer å levere aviser i henhold til kontrakten også i tiden fremover, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (Frp).

Tusenvis av abonnenter fikk ikke avisen sin etter at Kvikkas overtok oppdraget med å levere lokalaviser på lørdager. Ifølge Samferdselsdepartementet er leveringskvaliteten blitt langt bedre den siste tiden.