Samarbeid skal gi flere oppdrag

AAK Energy Services innleder samarbeid om tilkomstoppdrag med Bergen Group ASA.

Aak Energy Services og Bergen Group skal fortsatt ta oppdrag offshore, men i framtida skal de to selskapene samarbeide om å kapre flere oppdrag på fastlandet.  Foto: Aak Energy Services.

Administsrerende direktør i Aak Energy Services, Torgeir Nærø.  Foto: Foto privat.

Nyheter

AAK Energy Services AS har inngått et strategisk samarbeid med Bergen Group ASA. Sistnevnte selskap har sitt hovedkontor på Kokstad utenfor Bergen og er eksperter på tilkomstteknikk knyttet til vedlikeholds- og modifikasjonsarbeider der det er krevende tilkomst.

Administrerende direktør Torgeir Nærø i AAK Energy Services AS ser fram til å samarbeide med Bergen Group.

Landbasert

– AAK Energy Services AS har tradisjonelt hatt sin hovedfokus inn mot offshore. Dette har de siste åra vært et meget utfordrende marked med svak lønnsomhet for de fleste i bransjen. Det siste året har vi posisjonert oss mer inn mot landbaserte prosjekter, blant annet tekniske og sikkerhetsmessig krevende oppdrag med vedlikehold av bruer for Statens vegvesen.

– Samarbeidet med Bergen Group vil forsterke prosessen med å sikre AAK Energy Services et breiere kundetilgang og en mer robust markedsposisjon, tror Torgeir Nærø.

De to selskapene har tilsammen 215 ansatte - 75 i Aak Energy Services og 140 i Bergen Group.