Forventer høyesterettsdommen i løpet av tre uker

– Vi er spente på utfallet av saken, sier Arne Steffen Lillehagen.

I retten: Arne Steffen Lillehagen og Alf Vee Midtun. Foto: Ellinor Rørvik Lothe  Foto: Ellinor Rørvik Lothe

Nyheter

Rauma Energi tapte mot Staten ved sentralskattekontoret i tingretten, men vant fram i lagmannsretten. Denne uka gikk saken i høyesterett, og styreleder Arne Steffen Lillehagen var til stede i Oslo, sammen med administrerende direktør Alf Vee Midtun og økonomisjef Jon Aslaksen Monsås.

– Vi forventer at dommen vil foreligge i løpet av tre uker. Vi er spente på utfallet, sier Lillehagen, som legger til at de har hatt god tro på saken, særlig etter seieren i lagmannsretten.

– Jeg synes saken ble grundig og godt belyst i høyesterett, og jeg synes vår prosessfullmektig har gjort en solid jobb.

Grunnlaget for saken er avtalen om ansvarlig lån mellom Rauma Energi AS og Rauma kommune.

Rauma Energi AS har lagt til grunn at avtalen er et lån slik at selskapet vil ha krav på skattefradrag for betalte renter, mens Sentralskattekontoret mener at renteutbetalingene ikke kan fradragsføres ettersom avtalen må anses som egenkapital.

Vinner Rauma Energi i høyesterett vil de få tilbakebetalt 16 millioner kroner.