Vil sende mer digital post

Kommunen ligger langt framme når det gjelder digitale løsninger, men vil stadig bli bedre.

Både Liv Jorunn Bårdsnes Horgheim og Arnt Olav Hønsvik Herjehagen roser de ansatte i kommunen for å ta nye digitale løsninger på strak arm. – Utviklingen gjør at vi kan jobbe smartere, og kan bruke tid på andre ting som er nyttig for brukerne våre, mener de.  Foto: Stine Vandevjen Olsen

Nyheter

Kommunen vil at flere skal opprette digital postkasse