En anmeldt etter kontroll på Horgheim

Statens vegvesen hadde kontroll på Horgheim tirsdag.

Kontroll: Leif Jarle Bergseth, Pål Aure og Runar Inge Larsen i Statens vegvesen kontrollerte.  Foto: Evy Kavli

Nyheter

Tungbilkontrollen pågikk fra klokka 13 til klokka 23 tirsdag, og Leif Jarle Bergseth i Statens vegvesen forteller at det ikke var mange store overtredelser.

– En ble anmeldt for brudd på kjøre- og hviletid, og det ble også gitt noen advarsler på mindre overtredelser av dette regelverket, forteller han.

Videre ble det gitt fem gebyr for overlast, og disse kjøretøyene måtte lastes av til lovlig vekt. Det ble gitt to gebyr på manglende vognkort, og et gebyr for utslitte dekk.

– Det var 41 som ble stoppet for nærmere kontroll, men det var selvsagt mange flere som var innom kontrollstasjonen og kjørte over vekta, forteller han.