Redaktøren i brev:

Til samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen

"Dette brevet skriver jeg først og fremst på vegne av mine lesere og abonnenter."

Redaktør i Åndalsnes Avis, Per-Kristian Bratteng  Foto: Evy Kavli

Nyheter

Dette brevet skriver jeg først og fremst på vegne av mine lesere og abonnenter. Nå er mange av dem i ferd med å vende lokalavisa ryggen. Noen gjør det i frustrasjon og sier opp avisabonnementet. Andre kan bli presset til å velge bort avisa, for nå dumper den ikke ned i postkassene deres slik den pleier. De har betalt for tre aviser i uka, men får to.

Dette kan ikke fortsette. Her må du midlertidig sette Posten inn til å overta lørdagsomdelingen, inntil Kvikkas er klar for å gjøre jobben. Etter to lørdager er situasjonen mange steder i landet helt ute av kontroll. Jeg frykter at enda flere velger bort lokalavisene dersom dette fortsetter. For det vil ta tid før vi har en tilfredsstillende leveranse.

Og mens jeg skriver dette brevet til deg, hører jeg Mette, Veronica og Åse i vår markedsavdeling svare leserne på telefon. For det har ringt konstant denne mandagsmorgenen. «Vi håper at det her ordner seg», sier Åse i en samtale med en irritert, men tålmodig abonnent. Og merk deg; Åse lover ikke noe. Det tør hun ikke. Hun håper. Men uvissheten er til stede; tenner hun et håp som ikke er der?

Både hun, jeg og leserne er nødt til å håpe på deg, samferdselsminister. Jeg tror ikke at du kjenner til hvor ille situasjonen nå etter omleggingen er blitt for avisene. Jeg tror ikke du har sett konsekvensene; nå er det enda mindre attraktivt å bo i distriktene, når det verken er post eller aviser å få på lørdager. Jeg tror ikke du ser at du er i ferd med å sparke bein under en avisbransje som har mer enn nok utfordringer fra før. Hadde du visst dette, ville du gjort noe med det. Tror jeg. For jeg har fortsatt så stor tro på deg og den regjeringa du er en del av, at jeg faktisk forventer at du som samferdselsminister tar grep umiddelbart når du ser at dette ikke kan fortsette. For det var vel ikke dette du mente skulle skje?

I 90 år har Åndalsnes Avis vært lokalavis for det som i dag er Rauma kommune. Fram til i dag har våre abonnenter fått papiravisa levert i postkassa tre ganger i uka; tirsdager, torsdager og lørdager. Den største andelen av våre 3.452 abonnenter (pr. 1.1.2016) får den med avisbud fra Nordvest Distribusjon, men vel 20 prosent får avisa levert med Posten. Det gjør Åndalsnes Avis til en av de avisene som er hardest rammet i fylket.

Tirsdager og torsdager har vi ikke leveranseproblemer. Lørdager har heller ikke vært vanskelig, før lørdag for vel ei uke siden. Fra den datoen fikk Kvikkas i oppgave av Samferdselsdepartementet å levere avisene som Posten før leverte.

Forrige lørdag var den første helga med Kvikkas-levering over hele Norge. Vi var forberedt på innkjøringsproblemer, men at det var så dårlig forberedt fra Kvikkas’ side, er for meg uforståelig. Jeg traff ett av budene den første lørdagen. Han visste knapt hvor han var og ikke hvor han skulle. Med alfabetiske navnelister og kart uten adresser, skulle han navigere seg til våre abonnenter på Nordsida i Rauma. Dette er ulogisk logistikk! Det måtte gå galt, og vi fikk en storm av klager. Nå mener jeg at verken jeg eller våre abonnenter skal rette skytset mot avisbudene – de gjør en jobb de er satt til. Men jeg plasserer ansvaret hos deg som har gitt deres arbeidsgiver anbudet. Jeg håper imidlertid at du finner håndbrekket.

Etter å ha brukt forrige uke på å forsøke å komme i dialog med Kvikkas, håpet vi det skulle bli bedre denne lørdagen. Vi tok noen grep i løpet av uka: Adresselistene ble forbedret, vi ba abonnentene merke postkassene bedre og vi fikk ekstra aviser sendt ut til løssalgsforhandlere på lørdag, der rammede abonnenter kunne få utdelt ei avis. Vi registrerer flere klager etter denne lørdagen enn etter den forrige. Det tar jeg som et signal på at tålmodighetsstrikken hos våre kunder er tøyd. Jeg håper den ikke ryker, samferdselsminister.

Det jeg så langt har sett av selskapet du har gitt i oppdrag å overta for Posten, er så lite lovende, at jeg frykter det tar måneder før vi har normal leveranse. Og det har vi ikke tid til. Konsekvensene av din omlegging kan for avisbransjen bli dramatiske. Redningen ligger i dine hender; en rask beslutning om at Posten overtar inntil videre.

Med vennlig hilsen

Per-Kristian Bratteng, ansvarlig redaktør i Åndalsnes Avis