Forsterket familietilbudet

Rauma Frivilligsentral har utvidet sitt utlånstilbud av sportsutstyr.

Takket være hjelp fra jobbsentralen på NAV, som har tatt på seg vedlikeholdet av sentralen og bygd stativ, er rommet ryddig og oversiktlig. – Nå kan hele familien få lånt skiutstyr her, sier Kairith Fugledal Kvarsnes, leder i Rauma frivilligsentral som står bak utstyrssentralen. 

Nyheter

– Det vi har gjort, er å forsterke tilbudet av sportsutstyr til barnefamilier. Det er noe som har vært etterspurt i lang tid. Før hadde vi utstyr til aldersgruppa 7 til 15 år. Nå har vi utstyr for barn helt ned i 3 års alder og opp til voksen, forteller Kairith Fugledal Kvarsnes, leder i Rauma Frivilligsentral som står bak utstyrssentralen.