Tar med flyktningene under Fjellfestivalen

Søker etter flere flyktningeguider.

John Gunnar Lie i Norsk Fjellfestival har utarbeidet aktivitetsprogrammet som Raumas flyktninger skal få prøve seg på under fjellfestivalen. - Nå søker vi flere frivillige som kan hjelpe til, sier han.   Foto: Evy Kavli

Nyheter

– Som et ledd i integreringsarbeidet tilbyr vi flyktningene å bli med på tilrettelagte aktiviteter under festivaluka, forteller John Gunnar Lie i Norsk Fjellfestival.

Det er han, sammen med Solrun Sylte, som har utarbeidet aktivitetstilbudet til flyktningene under Norsk Fjellfestival.

– Det er et stort spenn i aktivitetene vi tilbyr og det er vel ti deltakere som har meldt seg på. I den forbindelse trenger vi også flere frivillige til å bli med å hjelpe, forteller Lie.

Sanitetsforeningen

Opplegget har sitt utspring i at Rauma Sanitetsforening søkte om midler til friluftsaktiviteter for flyktninger i Rauma.

– Vi fikk midler og siden vi ikke har så mange flyktninger her, får alle et tilbud. Men vi skjønte fort at vi i sanitetsforeningen ikke har kapasitet til å organisere dette på egen hånd. Derfor inngikk vi et samarbeid med fjellfestivalen og fikk de til å lage et program for oss, forteller Gunhild Dahle, flyktningekoordinator og medlem av Rauma sanitetsforening.

Røde Kors

Røde Kors skal være med under hele uka med sine flyktningeguider. De skal bistå med hjelpe på de ulike aktiviteter i ukas program. Men ifølge Therese Antonsen i Røde Kors, trenger de flere medhjelpere.

– Det er mange ulike aktiviteter og vi trenger to hver dag til å hjelpe til blant annet med språket. På de fleste aktivitetene vil de være sammen med andre, men på noen vil de få være alene – som høydeaktivitetene på Villa Verma, forteller Antonsen.

Les også:  - Mange vil gjøre noe for flyktningene

Hun påpeker at målet med dette er ikke bare å få de til å bli kjent med andre, men også bli kjent med norsk natur.

– Målet er at de skal få kjennskap til norsk friluftsliv. Det må læres skal man få glede av det, mener Antonsen.

Frivillige

Hun håper at mange frivillige melder seg og påpeker at de da vil få oppleve mange spennende aktiviteter sammen med flyktningene.

– Og de aktivitetene er selvsagt gratis også for de frivillige. Og det er en veldig trivelig gjeng med flyktninger vi har her. De er blide og imøtekommende, sier Antonsen.

Ifølge John Gunnar Lie, vil deltakerne i tillegg til unike opplevelse, også få klær og sko slik at de er rustet til å benytte seg av naturen på egen hånd senere.