1,9 millioner til matopplevelser

Fylkeskommunen skal satse på mat i reiselivet i 2016.

Sødahlhuset er blant aktørene i Rauma som satser på kortreiste matopplevelser. Arkivfoto.   Foto: Ellinor Rørvik Lothe

Nyheter

Regional- og næringsutvalget har satt av 1,9 mililioner kroner til et prosjekt om matturisme, som skal startes opp neste år.

Innovasjon Norges årlige turistundersøking viser at gode matopplevelser med fokus på kortreiste råvarer og tradisjonsmat blir stadig viktigere i reiselivssammenheng.

- Møre og Romsdal er et stort matfylke, men likevel har vi ikke lykkes med å få de gode, kortreiste råvarene, og også ferdigproduktene ut til restaurantene og hotellene i fylket. Hvorfor har vi ikke lykkes med dette? Hva skal til for at Møre og Romsdal skal bli kjent som matfylke også i reiselivssamanheng, og ikke bare som råvareleverandør? Disse spørsmålene ønsker vi å finne svarene på, og også gjøre noe med, sier rådgiver i Møre og Romsdal fylkeskommune, Lillian Sæther Sørheim.

Prosjektet har fått navnet «Mat og reiseliv i Møre og Romsdal – grønn og blå sektor».

Hyrer inn kompetansemiljø

Etter en anbudsrunde har fylkeskommunen valgt å hyre inn Høgskolen for Landbruk og bygdeutvikling, som i oppstartsfasen blant annet skal kartlegge og analysere effektene av gjennomførte matprosjekter i fylket og se på hva som er gjort ellers i landet.

De skal også gjennomføre tre innspillskonferanser med aktører fra reiselivet.

- Det er helt essensielt å sikre god dialog med næringsaktørene både for å få nødvendig forankring for satsinga, men ikke minst få innspill om hvilke tiltak en slik satsing bør inneholde.