- Bør vurdere å elektrifisere Raumabanen

Men Rørosbanen og Solørbanen bør stå foran Raumabanen i køen, mener Jernbaneverket.

Raumabanen bør ikke stå først i elektrifiserings-køen, mener Jernbaneverket.   Foto: Stine Vandevjen Olsen

Nyheter

Jernbaneverket har, i en utredning, sett på framtiden til de ikke-elektrifiserte banene vi har i Norge.

Jernbaneverket anbefaler at det umiddelbart bør vurderes å elektrifisere Røros -og Solørbanen. Godstogene som kjører mellom Oslo og Trondheim vil da få en alternativ rute når Dovrebanen må stenge på grunn av planlagte arbeider eller uforutsette hendelser.

- For Nordlandsbanen og Raumabanen anbefaler Jernbaneverket å vurdere elektrifiseringsløsninger eller andre løsninger som hydrogen- eller batteridrevne lokomotiver, opplyser samferdselsdepartementet i en pressemelding.

- Mer effektivt og fleksibelt

- En felles driftsform for alle jernbanestrekningene ville gjort jernbanen mer effektiv og fleksibel, og dermed mer konkurransedyktig sammenliknet med annen type transport. Med denne utredningen har vi fått et nyttig innspill. Alt dette skal Samferdselsdepartementet nå se nærmere på, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

I tillegg vil en elektrifisering kunne ha positiv effekt for kjøretid, punktlighet og tilbudsutvikling for persontog, og det vil bli reduserte drivstoffutgiver og nedgang i klimagassutslipp.

Kostandene ved en elektrifisering av Røros- og Solørbanen er anslått til om lag 7 milliarder kroner.

- Regjeringen er i full gang med tiltak for å gjøre jernbanen til et naturlig valg for pendlere og vareeiere.Å elektrifisere eller benytte andre driftsformer på de ikke-elektrifiserte banelinjene kan blant annet åpne opp for nye persontogtilbud og godstogruter, sier samferdselsministeren. 

Samferdselsdepartementet skal ta Jernbaneverkets utredningen med i arbeidet med Nasjonal transportplan 2018-2029.