Statnett utreder to alternativer for ny høyspentlinje

foto
To alternativ: Illustrasjonen viser de to alternativene Statnett utreder for ny 420 kV-linje til Romsdalshalvøya. Det ene er fra Grytten og det andre fra Ørskog. Foto: ILLUSTRASJON: STATNETT