Rauma kommune har søkt om klimasats-støtte - dette vil de bruke pengene til

foto