Elleve ansatte fikk heder og ære for lang og tro tjeneste

foto
Kjell Inge Hjelvik, Kåre Bø, Kjell Magne Bø og Ann Elisabeth Gjerde Hovde (foran) fikk alle Norges vel medalje for lang og tro tjeneste. Vidar Nerby, Ronny Demdal, Oddgeir Søvik, Ivar Erlend Skjegstad, Endre Engen, Einar Kåre Stokke og Anne Stagnes Bø fikk jubileumsur. Foto: Privat