Distriktsrådet i Møre og Fjordane heimevernsdistrikt 11 er bekymret for distriktets evne til å løse oppdragene sine – både i fred krise og krig – hvis Distriktet reduseres med 7 HV-områder (5 i Landheimevernet og 2 i Sjøheimevernet) – til sammen 880 soldater.

Arbeiderpartiet støttet Regjeringens forslag i Stortinget - om å redusere Heimevernet med 7000 soldater (fra 45000 til 38000) og legge med Sjøheimevernet. Sjøheimevernet på Nordmøre og Sunnmøre legges ned 2. november 2017(180 soldater). Dette er dramatisk for vår evne til å overvåke den «opprevne» kysten på Nord-Vestlandet.

6. oktober legger Forsvarssjefen fram sin innstilling om organiseringen av det framtidige Landforsvaret i Norge – «Landmaktsutredningen». Når flere instanser (bl a Forsvarets Forskningsinstitutt) har pekt på at Norge trenger et langt sterkere Landforsvar, herunder Landheimevern, er det uklokt av Forsvarssjefen å neglisjere dette. Dette er dramatisk fordi historien har vist at en senere oppjustering, når trusselen øker, erfaringsmessig vil være umulig.

Det er veldig beklagelig at Regjeringen valgte å fremme et nedtrekk i Heimevernet før Landmaktsutredningen foreligger. Man kan stille seg et spørsmål om dette er et «taktisk spill» fra Forsvarssjefens og Forsvarsministerens side. At Regjeringen har valgt å utsette arbeidet med nedtrekket i Landheimevernet til etter valget anser vi også som et taktisk spill, slik at dette ikke skal skape støy under valgkampen.

Distriktsrådet i Møre og Fjordane heimevernsdistrikt 11 mener bestemt at styrketaket i Heimevernet minst på være på dagens nivå, 45000, og at styrketaket må vurderes på nytt som en del av Landmaktsutredningen.