Intervjuet i Åndalsnes Avis 4. september i serien « Ved kjøkkenbordet» med Trond Hovde, inneholdt mange interessante betraktninger fra en samfunnsinteressert leser.

Men på et par punkter synes jeg intervjuet mer var et «spark under kjøkkenbordet». Ordfører Lars Olav Hustad blir kritisert for at han var tilstede ved åpningen av friskolen i Innfjorden – egentlig for å dele ut skolesekker.

Etter seks år i kommunestyret – hvor hver budsjettdebatt før jul var en stadig tilbakevendende konflikt om nedlegging av Innfjorden eller ikke – tok Ordføreren selv et grep i fjor for å få denne saken avgjort en gang for alle. Resultatet var friskolen.

Hadde det ikke vært for ham, hadde nedleggelse blitt besluttet i fjor eller kommet opp på nytt i år.Da burde han egentlig fått ros både for utdeling av sekkene og at friskolen var etablert.

Tilslutt et lite hjertesukk fra en som hver jul må være med på budsjettdebatten. Det mangler ikke på godvilje hos politikerne for å oppfylle alles ønsker når det gjelder, skoler,helse,eldreomsorg, svømmebasseng, fjellheis etc. etc. Men det er en evig kamp for å få inntektene til å strekke til.Parley AugustssonRauma Kommunestyre