"Det er viktig at vi ikke ser på vold og trakassering av kvinner som et privat problem"