Denne høsten har Norge har fått en ny nasjonal jordvernstrategi.

Når man leser ordet «jordvernstrategi» skulle man tro den la opp til at man skulle – ja, nettopp – verne matjord. Da er det skummelt at jordvernstrategien foreslår at man skal bygge ned opptil 4000 dekar jord årlig. Det kunne gitt oss 4000 brød til evig tid.

Vi har matjord i alle fylker, og alle fylker har titusenvis av munner å mette. Klimaendringene krever at alle land produserer mer mat til sine egne, og vi må begrense vårt eget forbruk av langreist mat og fôr som har sluppet ut tonnevis med klimagassutslipp på veien til Norge. Når stortinget ikke vil gjøre jobben, må vi trå til lokalt. Vi må verne matjorda vår i alle kommuner og fylker.

På sikt trenger vi en jordvernlov som gjør det vanskeligere å bygge ned matjord, og umulig å bygge ned matjord til formål som kjøpesentre og golfbaner. Større og mindre områder med matjord over hele landet må ses i en større sammenheng, for ingen her i landet spiser asfalt til frokost. Matjord er en nasjonal ressurs og verdi, og ikke «ledig plass til nye bygg».

Vi må kunne kreve at det er nok tak i politikerne våre lokalt til at de satser på en nullvisjon i egen kommune, der målet er at ingen matjord skal bygges ned.Lokal matproduksjon er en nasjonal verdi. La oss ikke planlegge for å ødelegge. Vi i kommunene og fylkene må gjøre en bedre jobb en stortinget.

Vern matjorda!

Tale Hammerø Ellingvåg, sentralstyremedlem i Natur og Ungdom