«Alle disse dagene som kom og gikk, ikke visste jeg at det var selve livet», heter det i ordtaket.

Her på Veblungsnes har dagene/åra gått mens vi har levd i håpet og ventet på ny vei. For at det nå skal skje noe, er det opp til våre kommunale politikere at de sier ja til prinsipp om bompenger på kommunestyremøtet den 14. juni. Et ja her betyr ikke at det blir bompenger på Veblungsnes, men åpner for muligheten. Dette er helt nødvendig for at det kan tas videre beslutninger. Saka må ikke utsettes. Bompenger er helt vanlig andre steder, så det må også vises vilje her. Dette er et ønske om hindring av ulykker og bedre livskvalitet. Våre barn og barnebarn er verdifulle.

Det er ikke til å komme forbi at trafikken har økt enormt og er stadig økende, lastebilene er lengre og tyngre og summen av de negative faktorene bare understreker en stadig synkende livskvalitet.

Kjære politikere: Stem ja til prinsippvedtak om bompenger!

Jeg vil takke for den velvilje dere politikere hittil har møtt oss med og håper på en positiv beslutning.