Jeg hadde i grunnen bestemt meg for å la pennen hvile, men jeg klarer det ikke.

Når man ser hva tiltak rådmannen forsøker å få til, så kan man virkelig begynne å lure på hva man skal mene om samfunnsutvikling. En fjerning av de absolutt viktigste tjenestene vi har. Forslagene om å legge ned det som betyr mest for folk, skole og barnehager, ryster oss langt inn i hjerterota. Skal disse forslagene bedre kommuneøkonomien? Neppe! Er dette et desperat forsøk på å komme seg ut av ROBEK i en fei? Trolig. Få balanse i budsjettet på altfor kort tid? Trolig. Men mest av alt er det vel en konsekvens av en uansvarlig pengebruk frem til nå. Kall det gjerne å leve over evne. Det er etter mitt syn det stikk motsatte av å tilrettelegge for sine innbyggere.

Alle vi som bor i Rauma bør føle et felles ansvar for å stoppe forslagene til rådmann Oddbjørn Vassli. Skulle disse forslagene komme igjennom så er min påstand at Rauma kommune er ødelagt for all fremtid. Jeg tror at rådmannen ikke ser konsekvensene av sine egne forslag som annet enn tall i et budsjett. Jeg og mine «medraumaværinger» fortjener å bli sett på som noe annet enn tall. Litt tall ja, men like mye som mennesker. Disse håpløse forslagene om nedlegging av tjenester for å spare penger mener jeg hjelper kun på en ting, nemlig å ødelegge kommunen på litt sikt. Skape splid og lite attraktive forhold rundt om på nord- og sørsida. Bruk heller lengre tid på å komme ut av ROBEK og lev etter evne. Man når ikke målene om befolkningsvekst og flere arbeidsplasser dersom man tar vekk tjenester folk har bruk for.

På Åndalsnes og i Isfjorden har jeg mange venner. Vær så snill å gi oss i utkantene deres støtte, om så bare noen av dere. Ta pennen fatt og skriv. Møt opp ved kommunestyremøter. Vi må redde kommunen vår sammen. Det må være plass til alle under greie forhold, der hvor vi har våre viktigste tjenester rundt oss. Dette er nødvendig for å få hverdagen til å gå opp for oss. Nødvendig for å stå sammen som en Rauma kommune.

Det jeg mener er noe av det aller mest uheldige med Rauma kommune, er at maktbalansen i kommunestyret ikke gjenspeiler valgresultatet! Det er en skandale, og man ser hva krefter og engasjement som settes i gang rundt om. Kommunestyret sine valg går altfor ofte flertallet av befolkningen imot. Rådmannen kaller dette støy rundt enkeltsaker. Jeg velger å kalle det et politisk svik! En stor arroganse mot demokratiet.

Så: Raumaværinger og potensielle innflyttere, -fortsett å skriv leserinnlegg. Fortsett å bry dere. For sammen må vi stoppe galskapen som blir foreslått. Det er et gryende samarbeid og samhold mellom Nord- og Sørsida i kommunen som er veldig gledelig. Vi snakker sammen og vi lurer på hvordan vi skal få tatt vare på kommunen vår. Det er veldig bra! Og til Åndalsnes avis: fortsett å grave, fortsett å stille kritiske spørsmål om og rundt rådmannen.

Så en appell til våre politikere: Bruk tiden frem mot jul til å komme med alternative budsjett. Kom med budsjettforslag som gjør at vi kan sikre bosetting og vekst i hele Rauma kommune. Dere er politiker for alle oss som bor her.

Hilsen Johannes Schjølberg.